Kontaktné údaje

BELLA TRAVEL s.r.o.

Sídlo : D. Štúra 761/27, 926 01  Sereď

Osobný kontakt : Hlavná 45, 917 01  Trnava

Mobil: (+421) 0918 607 046
E-mail: cabellatravel@gmail.com

Fakturačné údaje: IČO: 50 648 705

Zodpovedný vedúci: Júlia Dobišová